Przejdź do treści

Nabożeństwa niedzielne

Niedzielne spotkania naszego Zboru są najliczniejsze – zdecydowanie jest to główny element naszego zborowego życia. Niedziela to czas, który poświęcamy na bardziej intensywne myślenie o Bożych sprawach i społeczność braterską. Większość ważnych dla życia zboru informacji jest przekazywana właśnie w niedzielę… Narodziny nowych dzieci, relacje z odwiedzin, plan nabożeństw, pozdrowienia z bliska i z daleka, a także informacje o pogrzebach – o tym wszystkim Zbór dowiaduje się czasie niedzielnych spotkań.
 
Od wielu lat stałą godziną rozpoczęcia naszych, składających się z dwóch części, niedzielnych spotkań jest 10.00. Kończymy około 13.00 – czasem trochę później, ale mamy niepisaną umowę, że w niedzielę patrzymy jednak trochę rzadziej na zegarki… Staramy się, by te niedzielne spotkania były urozmaicone i budujące ducha. Wspomniane dwie części są zwykle wypełniane następującymi formami:
 
  • wykład biblijny – przemówienie wygłaszane przez jednego ze starszych zborowych

  • badanie tekstu biblijnego – polega na wspólnym czytaniu wcześniej ustalonej księgi Biblii (obecnie I list do Tymoteusza) oraz dzieleniu się refleksjami i lekcjami wynikającymi z tekstu. Istotnym elementem są pojawiające się pytania i niejasności przekazywane z sali, nad którymi zastanawiamy się w gronie zboru, próbując wspólnie wyjaśnić trudniejsze miejsca.

  • badanie tematyczne – poświęcone zgłębianiu w świetle Biblii problemów teologicznych

  • nabożeństwo świadectw i modlitw – chętni mogą podzielić się swymi przeżyciami, pomodlić się lub o modlitwę poprosić, mogą również przeczytać fragment Biblii, który wyraża ich aktualne uczucia, poprosić o zaśpiewanie pieśni itp.

  • nabożeństwo gospodarcze – pojawia się w życiu zborowym od czasu do czasu po to, by podjąć ważne dla zboru ustalenia: wybrać braci starszych i diakonów, określić porządek i program nabożeństw itp. Takie nabożeństwa pokazują też na ile jesteśmy zaawansowanymi uczniami w szkole Ewangelii – czy potrafimy czasem trochę ustąpić i zauważyć potrzeby innego współbrata i może znieść drobną niewygodę by trochę wygodniej i milej było komuś innemu.

  • zajęcia dla dzieci tzw. szkółka – jest istotnym elementem niedzielnego spotkania. Dzieci uczą się historii biblijnych, razem śpiewają, rysują i modlą się. Co jakiś czas dzieciaki prezentują przed zborem program słowno-muzyczny o tym, czego się dowiedziały i czym „żyją” w czasie szkółek – oj, mało wtedy jest „twardzieli” o suchych oczach… Bardzo jednak potrzebujemy takich dobrze pojętych wzruszeń, czujemy się sobie wtedy bliżsi. Aktualnie zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych