Przejdź do treści

Kim jesteśmy

Jeśli potrzebujesz klasyfikacji to: chrześcijanie, protestanci. Jeszcze ściślej nasz zbór związany jest z ruchem badaczy Pisma Świętego, powstałym w XIX w. w USA. Był to czas przebudzenia religijnego, kiedy to wielu chrześcijan dostrzegało, że wielkie kościoły zarówno powszechne i protestanckie tworząc struktury władzy i hierarchie zagubiły prostotę ewangelii i pierwotnie nauki Jezusa oraz apostołów. Jednym z ważnych myślicieli tych czasów był Charles Taze Russel. Tworzył on początkowo międzywyznaniowe grupy koncentrujące się na badaniu Pisma Świętego. Wychodził z założenia, że Bóg da poznać prawdę o sobie osobom, które będą jej szczerze poszukiwać, odrzuciwszy wyznaniowe założenia wstępne i uprzedzenia. Z czasem działalność ta przerodziła się w masowy ruch Badaczy Pisma Świętego. Główną osią interpretacji Biblii stało się dostrzeżenie całościowego planu Bożego – nadrzędnych zamierzeń Bożych i sposobu ich realizacji w różnych epokach i okresach historii ludzkości. Co z tamtych czasów pozostało w nas dzisiaj? Chęć powrotu do źródeł, czytanie Pisma Świętego jako jedynego, nieskażonego i pełnego objawienia Bożego. Ponadto, przejęcie sposobu funkcjonowania społeczności pierwszych chrześcijan jako wzorca. Wśród wielu grup powstałych z ruchu Badaczy Pisma identyfikujemy się słowem „wolni”. Każdy człowiek odpowiedzialny jest indywidualnie przed Bogiem. Zbór jako podstawowa forma organizowania ludu Bożego nie posiada żadnego duchowego zwierzchnictwa poza Chrystusem.

 

Czego pragniemy

By nasz zbór był miejscem, gdzie każdy może znaleźć właściwe wsparcie do prowadzenia własnego, aktywnego życia duchowego: naukę biblijną we wszystkich jej przejawach (teologicznych i moralnych), bliskość i poczucie więzi z osobami, które można nazwać braćmi i siostrami w wierze. Nasze nabożeństwa oparte są na czytaniu i społecznym rozważaniu Pisma Świętego, kazaniach, wykładach o tematyce biblijnej, a także społecznościach modlitw i świadectw (refleksje i opowiadanie o wydarzeniach z własnego życia z duchowej perspektywy). Nasz zbór liczy około 150 osób. Wszyscy znamy się stosunkowo dobrze, a prócz wspólnych nabożeństw wielu z nas łączą więzi przyjaźni. Poza spotkaniami niedzielnymi, w trakcie tygodnia sporo osób uczestniczy w różnych działaniach z dziedziny ducha.