Przejdź do treści

Nabożeństwa czwartkowe

Czwartkowe nabożeństwa są jednoczęściowe – rozpoczynają się o godz. 18.00 i trwają do 19.30. Tradycyjnie od wielu już lat nabożeństwo to poświęcone jest badaniu „werset po wersecie” tekstu jednej, wybranej księgi Biblii. 

Obecnie zastanawiamy się nad Ewangelią według świętego Jana. Postęp czwartkowego badania nie jest zatem szczególnie imponujący, ale jako zasadę przyjęliśmy dość dogłębną analizę tekstu – bywa więc tak, że z jednego wersetu są do rozważenia 2-3 pytania. Czasem podejmujemy próby uzgodnienia nauki lub wydarzenia z danego wersetu z innymi miejscami Biblii – bywa to niełatwym zadaniem, nawet jeśli „uzbroimy” się w pomoce naukowe typu: konkordancje, komentarze, słowniki… 

Żadnego pytania staramy się nie pozostawiać bez wspólnego rozpatrzenia, choć bywa i tak, że czasem musimy stwierdzić, że „na razie” pewien etap zrozumienia musi nam wystarczyć i niektóre rzeczy nadal widzimy „przez zwierciadło i niby w zagadce”, jak pisał apostoł. Ot, taka odrobina pokory wobec Bożego Słowa.

Zdjęcia archiwalne z NCK: