Studenckie poniedziałki

Czyli spotkania studenckie ukierunkowane na badanie Słowa Bożego.
Studenckie tylko z nazwy. Najliczniejszą grupę stanowią studenci, ale uczestniczą także osoby troszkę starsze i to one często nadają ton naszym rozmowom. .
W tym sezonie – zaczęliśmy badać/czytać/zastanawiać się nad listem do Kolosan. „Badanie” listu, to nie jedyny temat jakim się zajmujemy. W „ubiegłym sezonie” mieliśmy oprócz badania 2 Listu Piotra także, kilka spotkań tematycznych jak np. – „Przegląd Świąt Żydowskich „, „Pan Jezus jako kapłan” ,”Czy to już grzech czy jeszcze nie – omówienie grzechów traktowanych jako mniejszych” [ kilka podjętych tematów] lub jeszcze inna forma – przeczytanie Księgi Estery w okolicach święta Purim.
Uczymy się wspólnie rozmawiać, dyskutować, otwierać się na siebie. Spotkania rozpoczynamy czasem refleksji, przemyśleń odnośnie minionych przeżyć. Czytając list do Kolosan staramy się uchwycić jego kontekst, sens przekazu jako całości. Zagłębiając się w szczegół, czasem rodzi się rozmowa teologiczna skierowana na osobę Jezusa, jego istnienia przed, w czasie i po pobycie na ziemi.  Innym razem opierając się na danym fragmencie prowadzimy rozmowę nie związaną stricte z nim, tylko o problemie odniesionym do nas (np. temat napominania na podstawie – Kol 3 :17).
Jeszcze innym razem próbując zrozumieć tekst, każdy mówi jak go odbiera i ku mojej radości często wychodzi z tego spójna całość, nasze wypowiedzi z pozoru różne, pasują do siebie. Tak było w przypadku fragmentu o przybiciu przez Jezusa naszego listu obciążającego (Kolosa 2:14).
Czasem każdy podaje inną koncepcję, jak można rozumieć dane słowa i tu już wszystkiego nie da się połączyć w jedno, tylko trzeba wybrać, która myśl jest najtrafniejsza lub opracować swoje rozumienie – werset Kol 1:24 o dopełnianiu ucisków Chrystusowych.
Skupienie nad słowem Bożym kończymy zwróceniem się do autora, po wcześniejszym podaniu intencji modlitw na tą chwilę jak i najbliższy czas.
Uczymy się  gościnności, jak gościć i jak być gospodarzem. W tym roku, to nie lada wyzwanie, bo frekwencja dopisuje i przychodzi przeważnie około 20 osób, a czasem i więcej.

23.05 – poniedziałkowe

Posted by on Cze 2, 2011 w Spotkania | Możliwość komentowania 23.05 – poniedziałkowe została wyłączona

Po obfitej garści refleksji, postanowiliśmy przeczytać i porozmawiać o mowie apostoła Pawła na Aeropagu.

Rzuca się w oczy ciekawe podejście Pawła do Greków i vice versa. Apostoł zaczyna od pochwały, następnie w ciekawy sposób wykłada doktrynę Chrześcijańską (pokrywają się w tym fragmencie 4 nauki podstawowe, które można znaleźć w początkowych wersetach szóstego rozdziału listu do Żydów).

W dalszej części mówi m.in., że Bóg stworzył narody i ustanowił im granicę czasu i zamieszkania. Dwojako można rozumieć te słowa.

Apostoł skończył, a raczej mu przerwano, bo o zmartwychwstaniu nie chciano słuchać. Jednak słowo dotarło do paru osób bo „niektórzy przyłączyli się do niego”. Nie była to dla niego łatwa chwila. Jako człowiek uczony wiedział, że staje na przeciwko intelektualistów większych od niego. Być może czuł się nieswojo widząc lekceważące uśmieszki, czy wyniosłe spojrzenia. Grecy, mimo tego, że większość się nie zgadzała się z Pawłem, to nie zaatakowali go. Po prostu odeszli i nie słuchali więcej. Pokazuje to humanitaryzm, który jest efektem głębszego poznania, nawet świeckiej myśli.