Małe grupy

Siłą dużych zborów były i są małe grupy spotykające się, na wzór pierwszych chrześcijan, po domach.  To tutaj właśnie można w spokojnej, domowej atmosferze porozmawiać o rzeczach ważnych, bliskich sercu. Otworzyć się na drugiego człowieka bez obaw, i stresu związanych z dużym audytorium. Spotkania domowe to nic innego jak budowanie więzi i bliskich relacji ze sobą i z Bogiem. To przecież Pan powiedział kiedyś zdanie, że gdzie będzie dwóch lub trzech zebranych w Jego imieniu, tam On będzie pośród nich.