Od powstania zboru do początku II wojny światowej

Zbór krakowski powstał w roku 1921. Warto wobec tego zauważyć, że obchodzimy  w tym roku (2011) jego 90 urodziny. Powstanie zboru ściśle łączy się z działalnością braterstwa Katarzyny i Zygmunta Jaworskich oraz brata Jana Kusina. Małżeństwo Jaworskich przybyło do Krakowa z Francji i zamieszkało na ul. Bonerowskiej 3. Byli oni bardzo gorliwymi głosicielami Prawdy, co pociągnęło za sobą prześladowania. W tym roku przybył również z USA brat Jan Kusina. On także nie szczędził sił na dzieło opowiadania Ewangelii. Również i jego spotykały  srogie doświadczenia: aresztowania, pobicia, więzienie. Organizowane przez niego nabożeństwa były rozpędzane siłami policji, inspirowanej przez duchowieństwo Kościoła Rzymsko-Katolickiego. W związku z tymi trudnościami bracia w porze letniej spotykali się nad Wisłą, w zaroślach lub na Skałkach Twardowskiego. Problemy ze strony władz skończyły się z chwilą zarejestrowania jako związek wyznaniowy. Natomiast nie ustały prześladowania ze strony katolików. Zarejestrowany zbór miał swoją siedzibę przy ul. Kącik w Podgórzu.

Z czasem przyszły na braci doświadczenia wewnętrzne dotyczące kwestii zmartwychwstania proroków Starego Testamentu. Niektórzy głosili, że ma ono nastąpić w roku 1925. Gdy te oczekiwania nie spełniły się, nastąpił podział na braci Wolnych i Towarzystwo. Od tej pory Bracia Wolni zaczęli spotykać się w mieszkaniu przy ul. Bonerowskiej 3.

Ważnym momentem dla zboru  był przyjazd do naszego miasta brata Augusta Stahn’a w 1927r. Jego obecność i praca miały na celu uporządkowanie pracy ewangelicznej i nadania jej konkretnego kierunku. Brat Stahn zamieszkał u braterstwa Jaworskich i tam też miał swoje biuro. Jego praca nie ograniczała się tylko do zboru krakowskiego. Brat Stahn umacniał już istniejące społeczności badaczy i zakładał także nowe zbory.

W latach 1927 – 1930 zbór krakowski spotykał się na nabożeństwach w mieszkaniu siostry Stefanii Serkowej przy ulicy Sołtyka 11a. Oto nazwiska braci i sióstr – założycieli zboru krakowskiego i uczestników nabożeństw: Zygmunt i Katarzyna Jaworscy, Piotr i Karolina Żurkowie, Wojciech i Maria Michoniowie, Teofil i Marcela Laskowie, Józef i Anna Baurowie, Izydor i Antonina Orządałowie, Kazimierz i Maria Widurkowie, Karol i Maria Prymusowie, Stefania Serkowa, Stefan Kloc, Stanisław Mikuła, Józef Raźny, Leon Mollo, Antoni Chodakiewicz, Michał Szczepanik, Marcin Szczurek i inni.

Jednym z czynników umacniających społeczność polskich badaczy były konwencje. Organizował je także zbór krakowski. Jedna z nich odbyła się w dniach 25, 26 grudnia 1927r. Zebrało się na niej ok. 225 osób.

Z początkiem listopada 1928r. zbór krakowski zorganizował kolejną konwencję.  W 1930r. bracia krakowscy zorganizowali następne dwie. Pierwsza odbyła się w maju w Swoszowicach i była zorganizowana razem z tamtejszymi braćmi, a druga miała miejsce w czerwcu i tym razem braterstwo spotkali się w sali na ul. Warszawskiej w Krakowie.

Nasz zbór zorganizował także pierwszą Konwencję Generalną. Odbyła się ona w dniach 30.10-01.11 1932 roku przy ul. Warszawskiej 17. Uczestniczyło w niej ok. 500 braci  i sióstr z całej Polski. Następne tego typu nabożeństwa odbyły się w 1933, 1935 i 1937r.

Na początku lat trzydziestych bracia krakowscy ponownie spotykali się na nabożeństwach przy ul. Bonerowskiej 3 na małej sali.

W latach 1933-1935 zbór krakowski organizował swoje biblijne rozważania przy ul. Krowoderskiej 63.

 

Na ul. Warszawską 17 zbór przeniósł swoje nabożeństwa w roku 1936, gdzie organizowano, oprócz regularnych spotkań, także mniejsze i większe uczty duchowe do roku 1939.

 

Właśnie na ul. Warszawskiej 17 odbył się w 1938r. pierwszy zjazd braci starszych i przedstawicieli zborów. Decyzję o organizowaniu tego typu spotkań podjęto na Konwencji Generalnej w roku 1937.  W roku następnym w maju, w tym samym miejscu, bracia spotkali się po raz drugi na zjeździe.

Trzy miesiące po ostatnim zjeździe braci starszych i przedstawicieli zborów wybucha II Wojna Światowa niosąc ze sobą ogromne zmiany, także dla dalszego działania naszego zboru.