Historia po II wojnie światowej.

pa316288a

 

Po wojnie zbór znalazł miejsce w sali wydzielonej z warsztatu brata Stefana Ciechanowskiego przy ulicy Św. Filipa 13.

Przez wiele lat miejsce to było spokojną przystanią gdzie regularnie odbywały się nabożeństwa.
Pod tym samym adresem było również biuro Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego oraz wydawnictwa “Na Straży”.
Zmiany ustrojowe w Polsce umożliwiły odzyskanie nieruchomości przez dawnych jej właścicieli i nastał czas kolejnej przeprowadzki. W dniu 31 października 2004 roku odbyło się ostatnie nabożeństwo w Domu Modlitwy przy ulicy Św. Filipa 13 (zdjęcie).
Kolejne miejsce nabożeństw to wynajmowana sala konferencyjna w budynku AZSOFT przy ulicy Życzkowskiego 41c. Pod tym adresem spotykaliśmy przez blisko dwa lata jednak przyszedł czas kolejnej przeprowadzki.

Kolejne miejsce to Nowohuckie Centrum Kultury które od 23 lipca 2006 roku było miejscem regularnych nabożeństw i konwencji, także generalnych.

Od opuszczenia obiektu przy ulicy Św. Filipa 13 marzeniem wielu braci było zbudowanie własnego Domu Modlitwy.
Powołany został trzyosobowy komitet do spraw budowy sali.
Po rozeznaniu wielu ofert nieruchomości udało się 14 kwietnia 2007 roku znaleźć działkę, która nadawała się do budowy na niej obiektu spełniającego nasze potrzeby.
Od tego dnia cała społeczność zaangażowała się w to przedsięwzięcie i po sześciu latach wprowadziliśmy się do nowego Domu Modlitwy.

Kalendarium budowy:

2007-04-17 – znaleziona oferta działki na portalu nieruchomości. Niedługo potem została kupiona.

2007-10-15 – złożony wniosek o pierwsze warunki zabudowy na dwa domy jednorodzinne (dostaliśmy warunki zabudowy w/g pierwszej opcji)

2009-01-07 –  złożony drugi wniosek o warunki zabudowy na obiekt kultu religijnego

2009-10-28 – otrzymaliśmy WZ na obiekt kultu religijnego

2010 MAJ – podpisaliśmy umowę z projektantem

2010 CZERWIEC – podpisaliśmy umowę z firmą wykonawczą dachu potrzebną do skompletowania projektu

2010 LISTOPAD – złożyliśmy projekt do wydziału architektury

2011 KWIECIEŃ – otrzymaliśmy pozwolenie na budowe

2011 CZERWIEC – rozpoczęcie budowy

2013 PAŹDZIERNIK – zakończenie budowy

2013 6 PAŹDZIERNIK – pierwsze nabożeństwo w nowym Domu Modlitwy

Od 2013 roku obiekt przy ul. Nad Serafą 27 w Krakowie stał się siedzibą zboru krakowskiego, oraz biura Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego i wydawnictwa “Na Straży”.
W nowym Domu Modlitwy regularnie odbywają się nabożeństwa zboru, konwencje, zjazdy i inne społeczne formy naszej działalności.

O najbliższym planowanym wydarzeniu można przeczytać w zakładce: AKTUALNOŚCI