Idziemy do góry

13-20 sierpnia – w soboty i popołudniami pracujemy przy budowie wieńca oraz podbetonki.

12 września – wynajęta firma rozpoczęła murowanie ścian.