Aktualności


Link do transmisji znajduje się w zakładce OnLine.


 PLAN NABOŻEŃSTW:

 24 marzec:

– Wykład: Wprowadzenie do Pamiątki.

– Badanie: Pamiątka.


Plan badań poniżej.


 PLAN KONWENCJI 2019

Andrychów – 12 maja
Wierzchosławice k. Tarnowa – 9 czerwca
Lublin – 23 czerwca – Lubelski Park Naukowo Technologiczny   ul. Dobrzańskiego 1  (Majdanek)
Budziarze – 29–30 czerwca
Warszawa – 7 lipca, Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36
Konwencja Generalna Wieliczka – 13–14 lipca
Białogard – 26–28 lipca
Lwów – 31 sierpnia–01 września


PLAN BADAŃ:

I. 24 marca
Temat: niewola egipska i wyzwolenie z niej w obrazie i pozaobrazie
(podstawa: broszura Pascha czyli Wielkanoc Nowego Stworzenia str. 7-10)
I. Obraz szczegółowy: zachowanie od śmierci pierworodnych Izraela (2 Mojż.
12:12-13: „Tej nocy przejdę przez ziemię egipską”).
Myśl przewodnia badania: „Każdy dom izraelski wyobrażał domowników wiary, a każdy
baranek Baranka Bożego, który gładzi grzech świata; pierworodny każdej rodziny przedstawiał
Chrystusa – Głowę oraz Ciało, Nowe Stworzenie” (broszura str. 10 oraz dodatkowa myśl KPiO str.
681).
Tematy pod rozwagę podczas badania:
1. Dom izraelski, pierworodny i baranek paschalny (odpowiednio: domownicy
wiary, Nowe Stworzenie oraz Jezus – Baranek Boży) 2 Mojż.12:48; Rzym. 2:28-
29; 4:11 / Hebr. 12:22-23, Obj. 14:1,4 / 1 Kor. 5:7, ew. Jana. 1:29, Obj. 5:6,9
2. Warunki zachowania od śmierci pierworodnych (w oparciu o zapisy 2 Mojż. 12
rozdział):
a) baranek musiał zostać zabity (w.6) ew. Jana 1:29, ew. Mat. 20:28, Rzym. 4:25
b) baranek miał zostać upieczony (nie surowy i nie ugotowany) i spożyty
z przaśnikami i gorzkimi ziołami (w.8) Izaj. 53:3,10; 1 Piotra 4:12, Hebr. 2:18 /
1 Kor. 5:8 /Treny Jer. 3:14-15, ew. Marka 15:23
c) krwią baranka musiały zostać pokropione odrzwia i nadproże domu (w.7) Hebr.
10:22, 12:24; 1 Piotra 1:2
d) sposób spożywania baranka (biodra przepasane, sandały na nogach i laska
w ręku (w. 11) Efez. 6:14, 1 Piotra 1:13/ 1 Kron. 29:15, 2 Kor. 5:7, 1 Piotra 1:17 /
Efezj. 6:15 / 2 Kor. 7:1, 2 Piotra 1:4
II. Obraz ogólny: zachowanie od śmierci całego narodu izraelskiego (2 Mojż.
14:21-22,30 „Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan”).
Myśl przewodnia badania: „Cielesny Izrael wyobrażał cały lud Boży – wszystkich tych,
którzy z końcem Wieku Tysiąclecia ostatecznie staną się Jego ludem. (…).Bóg obiecał Go
(Jezusa Chrystusa), aby wybawił Jego lud w naznaczonym czasie, przeprowadzając go przez
Morze Czerwone, które wyobraża wtórą śmierć” (broszura str. 8)
Tematy pod rozwagę podczas badania:
Izrael obraz na klasę restytucji WT Izaj. 44:3-5, Rzym. 4:13,16-17
Faraon i jego słudzy wyobrażeniem przeciwników Boga: szatana, upadłych aniołów
i tych, którzy z nimi współpracują Ezech. 31:2-18
Morze Czerwone symbole wtórej śmierci Obj. 20:10,14
Pomocna literatura:
Art. „Rozwój charakteru na podobieństwo Chrystusa” Straż 1960 str. 29
Art. „Baranek miał być zabity” Straż 1932 str. 51
Art. „Zabijcie Go na ofiarę paschalną” Na Straży 1992 str. 27 (J. Sygnowski)
Art. „Wielkanocna krew pokropienia” Straż 1940 str. 53
Art. „Krew pokropienia” Straż 1952 str. 35
Art. Jezus zapłacił wszystko” Straż 1934 str. 148


II. 31 marca
Temat: 1 Kor. 10:15-18
„15. Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię.
16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością
krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała
Chrystusowego?
17. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy
bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
18. Patrzcie na Izraela według ciała; czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są
uczestnikami ołtarza?” (NP)
1. Na czym polegała społeczność/uczestnictwo ołtarza dla Izraela?
2. Na czym polega społeczność/uczestnictwo Chleba dla nas dzisiaj?


III. 7 kwietnia
Temat: Badanie Symbolu Wina
1. Wydane życie, przelana krew na odpuszczenie grzechów: Ew. Mateusza
26:28;
List do Żydów 9:22; 1 Piotra 1:18-19
• za wielu: Ew. Mateusza 20:28
• za wszystkich: 1 List do Tymoteusza 2:6; List do Rzymian 5:15
2. Testator, krew testamentu: Ew. Mateusza 26:28, List do Żydów 9:16-18,
Ew. Łukasza 22:20, 1 Kor 11:25 List do Galacjan 3:15,
3. Znaczenie dla nas
• społeczność krwi Chrystusowej: 1 Kor. 10:16
• „to czyńcie na pamiątkę moją”: 1 Kor. 11:25


IV. 14 kwietnia
Temat: Kto może obchodzić pamiątkę Ostatniej Wieczerzy
1. Obrzezanie – Rzym. 2:28-29
2. Godne i niegodne spożywanie –1 Kor 11:20-22,27
3. Doświadczanie samych siebie – 1 Kor 11:28