Aktualności

PLAN NABOŻEŃSTW 

25 lutego

1 część  – WYKŁAD

2 część – BADANIE LISTU DO TESALONICZAN

 

4 marca – BADANIE PAMIĄTKOWE

1 część  – KIELICH – część teoretyczna

2 część – KIELICH – część praktyczna

 

11 marca

1 część – WYKŁAD BRATA PIELGRZYMA

2 część – WYKŁAD BRATA PIELGRZYMA/BADANIE LISTU DO TESALONICZAN

 

18 marca

1 część – SZKOŁA PROROCZA

2 część – BADANIE TEMATYCZNE – PROROCY

 

25 marca – BADANIE PAMIĄTKOWE

1 część  – KTO MOŻE OBCHODZIĆ PAMIĄTKĘ

2 część – ZEBRANIE ŚWIADECTW I MODLITW PRZED PAMIĄTKĄ – nie będzie transmitowane

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA BADAŃ


I. 28 stycznia
1. 1 Koryntian 5:7-13 – Usuńcie stary kwas abyście byli przaśni
• kwas – stary kwas – znaczenie
• cel usunięcia kwasu i na czym to polegało u Żydów: 2 Mojż. 12:15,19
• nowy zaczyn, przaśni – 2 Kor. 5:17; Filip. 2:12-15; Efezj. 4:14-16,
• szczerość – Efezj. 4 :15; Filip. 2:15; Psalm 101:2; 1 Piotra 1:22
• prawda – Jan 1:17, 3:21, 17:17, 18:37; Efezj. 4:24
2. Praktyczne usunięcie kwasu – Kol. 3:1-10
• co ja mam do zrobienia w temacie usunięcia kwasu: w rodzinie, w zborze
oraz innymi ludźmi, żeby być przaśnym?
• czy mam dla siebie dowody potwierdzające bycie nowym zaczynem? Filip. 2:12-15
• czystość mojego serca, przed Bogiem i przed ludźmi. Dzieje Ap. 24:16.
• życie w prawdzie – czy jestem w prawdzie i czy prawda jest we mnie?


II. 11 lutego
3. Chleb żywota – doskonałe człowieczeństwo Jezusa – Jan 6:30-41, 48-60
• pokarm Pana Jezusa – Jan 4:31-33; Jan 6:39
• znaczenie chleba dla nas: łamanie, spożywanie chleba – Rzym. 5:18-19;
1 Jana 3:13-14; Rzym. 12:10-21
• społeczność chleba – poświęcenie naszego usprawiedliwionego życia
i społeczność ciała Chrystusowego – 1 Kor. 10:16-17
4. Czym jest dla mnie świadomość tego, że Jezus gładzi grzech świata? Jan 1:29
• jak dzisiaj mogę spożywać chleb, czy jest to spożycie jednorazowe, czy
codzienne?
• co Panu Bogu daję w zamian, co poświęcam?
• co znaczy „jeden chleb” w odniesieniu do jednego ciała Chrystusowego?
• na czym polega społeczność chleba, jak to czynić w praktyce, podczas
niedzielnej społeczności, w innych miejscach i na co dzień?


III. 4 marca
5. Kielich Pański. Ofiarowane życie Jezusa – Jan 6:53-56
• napój Pana Jezusa – Jan 18:11
• znaczenie kielicha jako symbolu krwi dla nas – 3 Mojż. 17:10-11;
Mat. 26:27-29; Hebr. 10:22
• społeczność krwi – Łuk. 22:17; Mat. 20:22-23; 1 Kor. 10:16; 1 Piotra 2:19-24
6. Praktyczne picie kielicha
• Jak wpływa na moje życie, na moje decyzje, moje zachowanie
zrozumienie faktu, że Jezus ofiarował na śmierć duszę swoją? Izajasza
53, Dzieje Ap. 8:37-38
• jak praktycznie można spełniać zapis? 1 Kor. 12:18-27
• czy cierpienia dla sprawiedliwości, niezawinione, sprawiają nam radość?
1 Piotra 4:12-16
• czy jeżeli jesteśmy niezadowoleni z cierpień, narzekamy, szemramy,
pytamy dlaczego to mnie dotyka, czy wtedy te cierpienia są policzone
jako Chrystusowe?


IV. 25 marca
7. Kto może obchodzić pamiątkę Ostatniej Wieczerzy
• godne spożywanie – 1 Kor. 11:26
• obrzezanie – Rzym. 2:28-29
• czy jest to obowiązek czy przywilej?
8. Nabożeństwo modlitw i świadectw przed Pamiątką – nie będzie transmitowane


Pamiątka 2018 – czwartek, 29 marca

Transmisja Pamiątki będzie zabezpieczona dodatkowym hasłem, kontakt: krakow@bpsw.pl