Aktualności


Link do transmisji znajduje się w zakładce OnLine.


 PLAN NABOŻEŃSTW:

20 stycznia:

– Szkoła Prorocza

– Badanie proroctw: Księga Nahuma

27 stycznia:

– Wykład

– Badanie: 2 Tesaloniczan