Aktualności


Z powodu braku możliwości transmitowania nabożeństw za pomocą Livestream zawieszamy transmisje na czas nieokreślony.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach na żywo w sali przy ulicy Nad Serafą 27 w Krakowie.


  1. Konwencje w roku 2018 *

• Mukaczewo [Ukraina] – 22-23 września

• Florencja [Włochy] – 3-4 listopada

* Zamieszczamy jedynie terminy zgłoszone oraz potwierdzone przez organizatorów.